Developmax HOME PAGE

Wtorek, 13 Listopada 2018 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 6, wczoraj: 58, przez 7 dni: 172, razem: 131049. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2018-11-01, UWAGA STUDENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE (ZIP/Ist./SP)

Zgodnie z ustaleniami w trakcie poprzednich zajęć (z dn. 29.10.2018) poniżej przypominam o dwóch terminach obrony projektu:
- 05.10.2018 - poniedziałek od 9:45 do 20:00
- 07.10.2018 - środa od 15:00 do 19:00 (za 12.10.2018, który jest dniem wolnym od zajęć)

Istnieje możliwość obrony w terminach późniejszych, jednak wpłynie to na końcową ocenę (ustalenia indywidualne).

Obrona przebiega w następujący sposób:
- przesłanie wersji elektornicznej projektu w wersji edytowalnej (MSOffice, OpenOffice, Google Documents...) na adres robert.sika@put.poznan.pl najpóźniej 1 dzień przed obroną
- uwzględnienie moich ew. wiekszych uwag (konieczne naniesienie poprawek!)
- rozmowa na temat projektu z całą podgrupą w obecności lidera podgrupy

Tak więc na ostateczną ocenę za projekt wpływ mają 3 składowe:
- forma merytoryczna i techniczna wykonania projektu
- rozmowa
- aktywność w trakcie zajęć

Przypominam, że poza niezbędnymi obliczeniami i czytelnyim wykresam istotne są również zwięzłe wyjaśnienia.

2018-03-16, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PROCESAMI WYTWARZANIA (ZIP/IIst./IPR)

Proszę o przesłanie CASE 01 do 18.03.2018. Celem studium przypadku była ocena:
- stabilności homogenizacji masy formierskiej,
- procesu akwizycji danych,
- informacji o podjęciu decyzji w kwestii zatrzymania procesu produkcyjnego.

Przypominam, że poza niezbędnymi obliczeniami i czytelnyim wykresam istotne są również pełne odpowiedzi.

2017-12-18, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PRODUKCJĄ (ZIP/IIst./gr.A - 1 sem.)

Materiały pomocnicze do przedmiotu "Systemy produkcyjne" są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - SP.

2017-10-07, UWAGA STUDENCI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (ZIP/Ist./IPR - 7 sem.)

Materiały pomocnicze do przedmiotu "Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami" są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - KWZP.

UWAGA! Studenci studiów niestacjonarnych - zgodnie z ustaleniami w części projektowej należy zaproponować wdrożenie nowego (nie "poszerzenie" zaprezentowanego w trakcie zajęć!) dedykowanego systemu wspomagają sterowanie procesami producyjnymi dla przemysłu z branży budowy maszyn (odlewnictwo, obróbka plastyczna, tworzywa sztuczne, spawalnictwo, obróbka ubytkowa, montaż).

Projekt ma charakter koncepcyjny.


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2