Developmax HOME PAGE

Czwartek, 23 Maja 2024 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 35, wczoraj: 60, przez 7 dni: 299, razem: 131331. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2015-11-12, UWAGA STUDENCI TWiM (ZIP/Ist.)

Plik z przykładami rozwiązań wybranych zagadnień do przedmiotu "TWiM" - udostępniłem na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TWiM. Obowiązuje wersja 1.1.

Komentarz:
W ramach punktu 6.5.c należy opracować przepływ materiałów w magazynie przy pomocy wykresu Sankeya. Można to zrobić na 2 sposoby:
1) przedstawiony w pliku - kumulujący na wyjœciu z magazynu wyroby ujęte iloœciowo/tonażowo dla ekonomicznej wielkoœci zamówienia w ramach 1 rotacji (np. co 1 rotację wpływa 5 t wyrobów wg założenia ekonomicznej wielkości zamówienia, natomiast od wejścia do magazynu należy pokazać zmiany w wielkości przepływu pomiędzy stanowiskami)
2) proponowany przeze mnie - ujęcie przepływu wg ilości/tonażu, jaki wpłynął do magazynu przy uwzględnieniu rytmu spływu do magazynu (np. co 1 godzinę wpływa 0,1 t wyrobów - dla tej 1 godziny należy pokazać zmiany w wielkości przepływu pomiędzy stanowiskami)

2015-05-27, UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH


Konsultacje z dn. 29.05.2015r. (piątek) 8:00-9:30 zostają przesunięte na godzinę 10:15.

2015-04-15, UWAGA STUDENCI SZT (niestacj. ZIP/IIst.)

Dane do wykonania 3 zbilansowanych zadań transportowych z podziałem na 8 grup do przedmiotu "SZT" - ćwiczenia są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - SZT. Obowiązuje wersja 1.0.

Zgodnie z ustaleniami proszę o przygotowanie rozwiązania transportowego dla 3 metod optymalizacyjnych (kryterium są koszty całkowite dostawy):
- metoda kąta północno-zachodniego,
- metoda minimalnego elementu macierzy kosztów,
- metoda VAM (Vogels Approximation Method).

Na ocenę końcową składają się:
- aktywność w ramach ustalonych na ostatnich zajęciach grup
- kolejność przesłania rozwiązań wg przydzieleń grupowych

2015-03-13, UWAGA STUDENCI TI (ZIP/Ist.)

Wytyczne do przedmiotu "KWZP" - laboratorium są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - KWZP. Obowiązuje wersja 1.2.


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2