Developmax HOME PAGE

Środa, 17 Lipca 2024 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 28, wczoraj: 39, przez 7 dni: 307, razem: 133428. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2017-06-22, W końcu wakacje!

W związku z powyższym do 30.06 będę zatwierdzał oceny w systemie eProto. Osobom, które nie zgłoszą ew. wątpliwości, zostaną zatwierdzone obecne oceny (łącznie z niedopuszczającymi do zaliczenia przedmiotu).

Życzę wszystkim udanego odpoczynku!!! Niektórych zapraszam do spięcia aksonów we wrześniu :-)

NA LETNIE ROZKRĘCENIENA LETNIE ROZKRĘCENIE

2017-02-25, Zaczął się nowy letni semestr zajęć 2017.

W związku z powyższym na bieżąco będę zamieszczał aktualne informacje dot. prowadzonych przeze mnie zajęć.

Proszę systematycznie zaglądać do działu NEWS.

Życzę wszystkim powodzenia w nadchodzącym semestrze!!!

2017-01-24, Artykuł dotyczący zastosowania metod i technik Data Mining w przemyśle budowy maszyn.


"Methodologies of knowledge discovery from data and data mining methods in mechanical engineering ". PManagement and Production Engineering Review. Robert SIKA, Michał ROGALEWICZ. ISSN (2080-8208), Volume 7, Issue 4, Devember 2016.

Plik dostępny w dziale DOWNLOAD > CZYTELNIA.

2016-09-01, Artykuł dotyczący zastosowania systemów SCADA w przemyśle odlewniczym.


"Effectiveness of SCADA Systems in Control of Green Sands Properties". Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences. Zenon IGNASZAK, Robert SIKA i inni. ISSN (1897-3310), Volume 16, Issue 1/2016.

Plik dostępny w dziale DOWNLOAD > CZYTELNIA.


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2