Developmax HOME PAGE

Środa, 5 Października 2022 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 38, wczoraj: 32, przez 7 dni: 207, razem: 179383. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2018-11-20, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PRODUKCJĄ (ZIP/IIst./IPR)

Zgodnie z planem zajęć, w trakcie dwóch ostatnich zjazdów będą do wykonania dwa zadania w formie Case Study. Dotyczą one rzeczywistych przypadków produkcyjnych:
- 24.11.2018, od godz. 8:00 do 15:00 (2 grupy) --> Case Study dot. analizy parametrów WEjściowych (MASY, METAL, ZALEWANIE)
- 08.12.2018, od godz. 8:00 do 15:00 (2 grupy) --> Case Study dot. wpływu parametrów WEjściowych na wybrane parametry WEjściowe (WADY WYROBÓW ODLEWANYCH)

Przypominam, że 24.11 po 15:00 mam konsultacje.

2018-11-01, UWAGA STUDENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE (ZIP/Ist./SP)

Zgodnie z ustaleniami w trakcie poprzednich zajęć (z dn. 29.10.2018) poniżej przypominam o dwóch terminach obrony projektu:
- 05.10.2018 - poniedziałek od 9:45 do 20:00
- 07.10.2018 - środa od 15:00 do 19:00 (za 12.10.2018, który jest dniem wolnym od zajęć)

Istnieje możliwość obrony w terminach późniejszych, jednak wpłynie to na końcową ocenę (ustalenia indywidualne).

Obrona przebiega w następujący sposób:
- przesłanie wersji elektornicznej projektu w wersji edytowalnej (MSOffice, OpenOffice, Google Documents...) na adres robert.sika@put.poznan.pl najpóźniej 1 dzień przed obroną
- uwzględnienie moich ew. wiekszych uwag (konieczne naniesienie poprawek!)
- rozmowa na temat projektu z całą podgrupą w obecności lidera podgrupy

Tak więc na ostateczną ocenę za projekt wpływ mają 3 składowe:
- forma merytoryczna i techniczna wykonania projektu
- rozmowa
- aktywność w trakcie zajęć

Przypominam, że poza niezbędnymi obliczeniami i czytelnymi wykresam istotne są również zwięzłe wyjaśnienia.

2018-03-16, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PROCESAMI WYTWARZANIA (ZIP/IIst./IPR)

Proszę o przesłanie CASE 01 do 18.03.2018. Celem studium przypadku była ocena:
- stabilności homogenizacji masy formierskiej,
- procesu akwizycji danych,
- informacji o podjęciu decyzji w kwestii zatrzymania procesu produkcyjnego.

Przypominam, że poza niezbędnymi obliczeniami i czytelnymi wykresam istotne są również zwięzłe wyjaśnienia.

2017-12-18, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PRODUKCJĄ (ZIP/IIst./gr.A - 1 sem.)

Materiały pomocnicze do przedmiotu "Systemy produkcyjne" są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - SP.


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2