Developmax HOME PAGE

Wtorek, 18 Czerwca 2024 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 41, wczoraj: 33, przez 7 dni: 275, razem: 132332. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2019-12-22, UWAGA STUDENCI ORGANIZACJA I STEROWANIE PRODUKCJĄ (ZIP/Ist./ grupy A1-1, A1-2, A2-1, A2-2)

Instrukcja obsługi systemu A&DM w ramach przedmiotu "Organizacja i sterowanie produkcją" jest dostęna na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - ORGANIZACJA I STEROWANIE PRODUKCJĄ.

2019-03-01, UWAGA STUDENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE (ZIP/IIst./SP-2-1 oraz SP-2-2)

Wytyczne oraz materiały pomocnicze do przedmiotu "Transport Wewnętrzny i Magazynowanie" są już dostęne na stronie w dziale DOWNLOAD > MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE.

Obowiązują następujące pliki:
1) TWiM_Karta_v_1-1.doc - karta tytułowa w wersji 1.1 (należy dołączyć do pracy)
2) TWiM_Wytyczne_v_1-3.pdf - wytyczne do projektu w wersji 1.3 (zaprezentowane i szczegółowo omówione na zajęciach)
3) T_MatPom_v_1-2.zip - materiały pomocnicze w wersji 1.2 (można wykorzystać)

2018-11-20, UWAGA STUDENCI STEROWANIE PRODUKCJĄ (ZIP/IIst./IPR)

Zgodnie z planem zajęć, w trakcie dwóch ostatnich zjazdów będą do wykonania dwa zadania w formie Case Study. Dotyczą one rzeczywistych przypadków produkcyjnych:
- 24.11.2018, od godz. 8:00 do 15:00 (2 grupy) --> Case Study dot. analizy parametrów WEjściowych (MASY, METAL, ZALEWANIE)
- 08.12.2018, od godz. 8:00 do 15:00 (2 grupy) --> Case Study dot. wpływu parametrów WEjściowych na wybrane parametry WEjściowe (WADY WYROBÓW ODLEWANYCH)

Przypominam, że 24.11 po 15:00 mam konsultacje.

2018-11-01, UWAGA STUDENCI TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE (ZIP/Ist./SP)

Zgodnie z ustaleniami w trakcie poprzednich zajęć (z dn. 29.10.2018) poniżej przypominam o dwóch terminach obrony projektu:
- 05.10.2018 - poniedziałek od 9:45 do 20:00
- 07.10.2018 - środa od 15:00 do 19:00 (za 12.10.2018, który jest dniem wolnym od zajęć)

Istnieje możliwość obrony w terminach późniejszych, jednak wpłynie to na końcową ocenę (ustalenia indywidualne).

Obrona przebiega w następujący sposób:
- przesłanie wersji elektornicznej projektu w wersji edytowalnej (MSOffice, OpenOffice, Google Documents...) na adres robert.sika@put.poznan.pl najpóźniej 1 dzień przed obroną
- uwzględnienie moich ew. wiekszych uwag (konieczne naniesienie poprawek!)
- rozmowa na temat projektu z całą podgrupą w obecności lidera podgrupy

Tak więc na ostateczną ocenę za projekt wpływ mają 3 składowe:
- forma merytoryczna i techniczna wykonania projektu
- rozmowa
- aktywność w trakcie zajęć

Przypominam, że poza niezbędnymi obliczeniami i czytelnymi wykresam istotne są również zwięzłe wyjaśnienia.


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2