Developmax HOME PAGE

Poniedziałek, 22 Kwietnia 2024 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 19, wczoraj: 50, przez 7 dni: 256, razem: 130190. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2021-03-01, Szanowni Studenci - semestr letni 2021,


W celu zastąpienia tradycyjnego nauczania kanałami zdalnymi przekazuję kilka istotnych informacji (dot. studentów wydziałów WIM / WIZ).

________________________ KONSULTACJE ______

Informuję, że będę do Państwa dyspozycji zdalnej w godzinach podanych na stronie wydziałowej:
http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/konsultacje?name=sika

W semestrze letnim konsultacje dla studentów trybu dziennego będą odbywać się w poniedziałki, godz. 11:45-13:15.

Konsultacje telefoniczne:
+48 61-665-2459

Konsultacje e-meeting:
Robert Sika - ZDALNIE NAUCZANIE

________________________ DYDAKTYKA ______

W sekcji DOWNLOAD na bieżąco udostępniam materiały niezbędne do nauczania zdalnego. Zachęcam już teraz do pobierania plików.

WWW (materiały do pobrania w sekcji DOWNLOAD):
Materiały do pobrania

Powyższe materiały lub nieznacznie zmodyfikowane o nowe trendy występujące w przemyśle znajdziecie Państwo na e-kursie.

Linki do poszczególnych pokojów nauczania znajdują się na e-kursie przypisanym do danego przedmiotu.

________________________ DYPLOMANCI ______

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania) - DYPLOMANCI:
Robert Sika - POKÓJ DLA DYPLOMANTÓW

________________________ INNE FORMY KONTAKTU ______

E-mail:
robert.sika@put.poznan.pl

Kanał FB:
Rs-put KsztZd

2020-09-30, Szanowni Studenci,


W celu zastąpienia tradycyjnego nauczania kanałami zdalnymi przekazuję kilka istotnych informacji (dot. studentów wydziałów WIM / WIZ).

W sekcji DOWNLOAD na bieżąco udostępniam materiały niezbędne do nauczania zdalnego. Zachęcam już teraz do pobierania plików.

Informuję, że będę do Państwa dyspozycji zdalnej w godzinach podanych na stronie wydziałowej WIM:
http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/konsultacje?name=sika

Kontakt telefoniczny (preferowany jako pierwszy):
+48 61-665-2459

E-mail:
robert.sika@put.poznan.pl

WWW (materiały do pobrania w sekcji DOWNLOAD):
Materiały do pobrania

Kanał FB:
Rs-put KsztZd

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania):
Robert Sika - ZDALNIE NAUCZANIE

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania) - DYPLOMANCI:
Robert Sika - POKÓJ DLA DYPLOMANTÓW

2020-04-25, Dot. przedmiotu Data Mining w praktyce przemysłowej,


Szanowni Studenci,
studia niestacjonarne, ZIP, II rok, IPR

W nawiązaniu do dzisiejszych zajęć eMeeting z przedmiotu "Data Mining w praktyce przemysłowej" informuję iż po ustaleniach ze starostą roku,

termin przesyłania roboczych wersji (tzn. z pewnymi pomysłami i gotowością do dalszej dyskusji) Case Study 1 zostaje przesunięty na 10.05.2020. Zadanie przesyłają liderzy poszczególnych podgrup.

W razie konieczności konsultacji:

E-mail:
robert.sika@put.poznan.pl

WWW (materiały do pobrania w sekcji DOWNLOAD):
Materiały do pobrania

Kanał FB:
Rs-put KsztZd

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania):
Robert Sika - ZDALNIE NAUCZANIE

2020-04-06, Dot. przedmiotu Data Mining w praktyce przemysłowej,


Szanowni Studenci,

Nieco ponad 2 tygodnie temu wysłałem mail z prośbą o zainstalowanie pakietu Statistica. Prosze zatem, o ZAINSTALOWANIE tego oprogramowania (przynajmniej jedna wersja na grupę roboczą). Instrukcje zamieściłem w dziale DOWNLOAD ("STATISTICA - Instalacja oraz podstawy obsługi").

Zachecam tez do ejestracji na stronie STATSOFT i przestudiowaniu webinarium., które w czytelny sposób pokazuje podstawy obsługi STATISTICA. Czas webinarium: ok. 60 min.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną kolejne etapy typowej analizy danych w programie STATISTICA.

Dane mogą być wprowadzone do arkusza bezpośrednio lub pobierane z plików innej aplikacji, np. arkusza kalkulacyjnego czy pliku tekstowego. Po ustaleniu formatu zmiennych przeprowadzona zostaje ich wstępna ocena i sprawdzenie poprawności danych. Następnie użytkownik wskazuje interesującą go analizę i jej zakres.

Wyniki analizy są prezentowane w postaci wykresów lub arkuszy, które mogą stać się arkuszami wejściowymi do kolejnych analiz. Uzyskane wyniki można dostosowywać do własnych potrzeb, ustawiając np. style wykresów.

Ostatecznie wyniki mogą być prezentowane w osobnych oknach lub skoroszycie, wstawiane do raportu lub dokumentu MS Word, zapisywane jako obiekty STATISTICA oraz projekt analizy, umożliwiające kontynuację analizy po przerwaniu pracy w programie.

Wprowadzenie do pracy w STATISTICA
STATISTICA - webinarium


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2