Developmax HOME PAGE

Sobota, 10 Czerwca 2023 roku

Statystyki odwiedzin - dzisiaj: 49, wczoraj: 27, przez 7 dni: 282, razem: 188717. On-line: 1

Developmax HOME PAGE

 NEWS2020-09-30, Szanowni Studenci,


W celu zastąpienia tradycyjnego nauczania kanałami zdalnymi przekazuję kilka istotnych informacji (dot. studentów wydziałów WIM / WIZ).

W sekcji DOWNLOAD na bieżąco udostępniam materiały niezbędne do nauczania zdalnego. Zachęcam już teraz do pobierania plików.

Informuję, że będę do Państwa dyspozycji zdalnej w godzinach podanych na stronie wydziałowej WIM:
http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/konsultacje?name=sika

Kontakt telefoniczny (preferowany jako pierwszy):
+48 61-665-2459

E-mail:
robert.sika@put.poznan.pl

WWW (materiały do pobrania w sekcji DOWNLOAD):
Materiały do pobrania

Kanał FB:
Rs-put KsztZd

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania):
Robert Sika - ZDALNIE NAUCZANIE

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania) - DYPLOMANCI:
Robert Sika - POKÓJ DLA DYPLOMANTÓW

2020-04-25, Dot. przedmiotu Data Mining w praktyce przemysłowej,


Szanowni Studenci,
studia niestacjonarne, ZIP, II rok, IPR

W nawiązaniu do dzisiejszych zajęć eMeeting z przedmiotu "Data Mining w praktyce przemysłowej" informuję iż po ustaleniach ze starostą roku,

termin przesyłania roboczych wersji (tzn. z pewnymi pomysłami i gotowością do dalszej dyskusji) Case Study 1 zostaje przesunięty na 10.05.2020. Zadanie przesyłają liderzy poszczególnych podgrup.

W razie konieczności konsultacji:

E-mail:
robert.sika@put.poznan.pl

WWW (materiały do pobrania w sekcji DOWNLOAD):
Materiały do pobrania

Kanał FB:
Rs-put KsztZd

E-meeting (wirtualny pokój do zdalnego nauczania):
Robert Sika - ZDALNIE NAUCZANIE

2020-04-06, Dot. przedmiotu Data Mining w praktyce przemysłowej,


Szanowni Studenci,

Nieco ponad 2 tygodnie temu wysłałem mail z prośbą o zainstalowanie pakietu Statistica. Prosze zatem, o ZAINSTALOWANIE tego oprogramowania (przynajmniej jedna wersja na grupę roboczą). Instrukcje zamieściłem w dziale DOWNLOAD ("STATISTICA - Instalacja oraz podstawy obsługi").

Zachecam tez do ejestracji na stronie STATSOFT i przestudiowaniu webinarium., które w czytelny sposób pokazuje podstawy obsługi STATISTICA. Czas webinarium: ok. 60 min.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną kolejne etapy typowej analizy danych w programie STATISTICA.

Dane mogą być wprowadzone do arkusza bezpośrednio lub pobierane z plików innej aplikacji, np. arkusza kalkulacyjnego czy pliku tekstowego. Po ustaleniu formatu zmiennych przeprowadzona zostaje ich wstępna ocena i sprawdzenie poprawności danych. Następnie użytkownik wskazuje interesującą go analizę i jej zakres.

Wyniki analizy są prezentowane w postaci wykresów lub arkuszy, które mogą stać się arkuszami wejściowymi do kolejnych analiz. Uzyskane wyniki można dostosowywać do własnych potrzeb, ustawiając np. style wykresów.

Ostatecznie wyniki mogą być prezentowane w osobnych oknach lub skoroszycie, wstawiane do raportu lub dokumentu MS Word, zapisywane jako obiekty STATISTICA oraz projekt analizy, umożliwiające kontynuację analizy po przerwaniu pracy w programie.

Wprowadzenie do pracy w STATISTICA
STATISTICA - webinarium

2020-04-05, Szanowni Studenci


Pozwolilem sobie na zamieszczenie filmu "Dynamika molekularna w Twoim domu vs. COVID-19" autorstwa Dawida Myśliwca z kanału Uwaga! Naukowy Bełkot.
Pomijając fakt, że materiał może stanowić znakomite uzupełnienie przekazywanej Państwu wiedzy, być może zachęci niektórych do włączenia się w akcję FOLDING@HOME.
W skrócie - temat dotyczy obliczeń rozproszonych, czyli udostępnienia o dowolnej porze dnia lub nocy mocy obliczeniowych własnych komputerów na rzecz prac naukowców nad COVID-19.
Zachęcam do obejrzenia ciekawego materiału dot. dynamiki molekularnej oraz wzięcia udziału w akcji FOLDING@HOME:
FOLDING@HOME - START


Walidacja RSS Walidacja XHTML Walidacja CSS2